Pentru armonizarea mecanismului de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate cu prevederile directivelor sectoriale ale Uniunii Europene şi cu scopul acordării dreptului la activitate pe teritoriul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii a emis la 28 noiembrie 2013 Ordinul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate. 

Ordinul nr. 162 paragraf 5 prevede aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate; aprobarea componenţei nominale ale Comisiilor specializate; aprobarea modelului pentru certificatul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate. 

 

Textul Ordinului Ministerului Sănătăţii îl puteţi găsi aici -

http://ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/regul_de_echiv_a_actelor_studii_strainatate.pdf